Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2023 roku. Termin publikacji raportu skonsolidowanego kwartalnego za pierwszy kwartał 2023 roku miał przypadać na dzień 15 maja 2023 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2023 roku zostaje ustalony na dzień 2 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu