Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

Sprawozdanie_skonsolidowane_Ikw2023_v2.pdf