Zarząd Emitenta Onico S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

Onico_SA_Ogloszenie_ZWZA_na_29_06_2023.pdf
Pelnomocnictwo_wzor.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_Onico_29_06_2023.pdf