Zarząd Onico S.A. Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wraz z wynikami głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nad poddanymi pod głosowanie uchwałami. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

30062023_uchwaly_podjete_i_niepodjete_ZWZ_Onico.pdf