Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 21 lipca 2023 r. złożył wniosek do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wpis infrastruktury Onico S.A. w restrukturyzacji oraz Alpetrol sp. z o.o. do wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 w zw. z art. art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 122) w zw. z § 4 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U z 2010 r. Nr 83, poz. 541).

Decyzja o złożeniu powyższego wniosku spowodowana jest koniecznością uwzględnienia istotności i znaczenia infrastruktury Emitenta dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu