Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Podpisani:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

SAP_I_pol_2023_1.pdf