Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok.

Termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok miał przypadać na dzień 31 maja 2023 roku.

W wyniku zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok, nowy termin publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego - za 2022 rok zostaje ustalony na dzień 18 września 2023 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"