Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2023 z dnia 14 września 2023 roku (dot. zmiany terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2022 r.), w załączeniu przekazuje treść skonsolidowanego i jednostkowego rocznego za 2022 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Podpisani:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

06072023_Sprawozdanie_Zarzadu_z_działalności_Społki_2022_JM-sig-sig-sig.pdf
KPW_Audyt_spraw_z_badania_Onico_2022_jw.pdf
Onico_Szb_2022_SSF_jw.pdf
Raport_roczny_2022_jednostkowy_i_skonsolidowany-sig-sig.pdf
SF_JPK_ONICO_2022_PB.xml
SF-SIN_SF_skonsolidowane_2022_v_18_09_2023.xml
sprawozdanie_Zarzadu_SSF_Onico_2022-sig-sig-sig.pdf
SSF_Onico_S_A _2022_18_09_2023.pdf