Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2022 („raport Spółki za rok 2022”), opublikowanego raportem bieżącym EBI 25/2023 z dnia 18 września 2023 roku.

Szczegółowy wykaz zmian do skorygowanego raportu Spółki za rok 2022, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostała treść raportu Spółki za rok 2022 nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego skonsolidowanego i jednostkowego raportu Spółki za rok 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Korekta_SSF_Onico_2022_20_09_2023_final.pdf
Wykaz_zmian_korekta_raportu.pdf