Zarząd spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o otrzymaniu sprostowania zawiadomienia dokonanego przez IPOPEMA TFI S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 255 ze zm.). Pełną treść otrzymanego sprostowania Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

2023.09.26-IPOPEMA-informacja_na_podstawie_ustawy_o_ofercie_publicznej_K.pdf