Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku. Termin publikacji raportu skonsolidowanego kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku miał przypadać na dzień 16 maja 2022 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku zostaje ustalony na dzień 13 listopada 2023 r.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”