Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

SSF_I_kw_2022_13_11_2023_v2.pdf