Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty jednostkowego raportu rocznego za rok 2019, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 17/2020 z dnia 6 października 2020 roku, uzupełnionego raportem EBI 18/2020 z dnia 16 października 2020 roku oraz raportem bieżącym EBI 14/2022 z dnia 24 października 2022 roku („Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go i przekazanie do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w formacie PDF wraz z informacjami dodatkowymi do sprawozdań.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Sprawozdanie_jednostkowe_Onico_2019.pdf
Sprawozdanie_jednostkowe_Onico_2019_INF_DOD.pdf