Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty jednostkowego raportu rocznego za rok 2020, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 15/2022 z dnia 24 października 2022 roku („Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go i przekazanie do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w formacie PDF wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Sprawozdanie_jednostkowe_ONICO_2020.pdf
Sprawozdanie_jednostkowe_Onico_2020_INF_DOD.pdf