Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 17/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku(„Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go i przekazanie do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w formacie PDF wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

jednostkowe_SF_JPK_ONICO_2021.pdf
jednostkowe_SF_JPK_ONICO_2021_inf_dod.pdf