Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 12/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, skorygowanego następnie raportem EBI nr 27/2023 z dnia 22 września 2023 roku(„Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go i przekazanie do publicznej wiadomości skosolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w formacie PDF wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

Podstawa prawna:5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

ONICO_skonsolidowane_SF_2021.pdf
ONICO_skonsolidowane_SF_2021_inf_dod.pdf