Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”),niniejszym dokonuje korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 25/2023 z dnia 18 września 2023 roku, skorygowanego raportem bieżącym EBI 26/2023 z dnia 22 września 2023 roku(„Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go i przekazanie do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w formacie PDF wraz z informacjami dodatkowymi do sprawozdań.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Jednostkowe_SF_JPK_ONICO_2022.pdf
Jednostkowe_SF_JPK_ONICO_2022_inf_dod.pdf
Skonsolidowane_SF_ONICO_2022 inf_dod.pdf
Skonsolidowane_SF_ONICO_2022.pdf