Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał roku 2023, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 17/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku („Raport”).

Spółka koryguje Raport poprzez uzupełnienie go o:
a) dane wymagane zgodnie z § 5 ust. 5.1 - 5.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Sprawozdanie_skonsolidowane_Ikw2023_korekta_04_12_2023.pdf