Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
- raport roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.