Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. dotyczącego informacji o dokonaniu obwieszczenia o otwarciu postępowania o zawarcie układu częściowego oraz w związku z załączeniem do tego raportu sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 stycznia 2024 roku sporządzonego stosownie do wymogów art. 45 pkt. 1f Ustawy o Rachunkowości („UoR”) w postaci elektronicznej – przekazuje link do rządowej strony pozwalającej na odczytanie sprawozdań finansowych, które zgodnie z UoR sporządzane są w formacie plików XML:
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-edit-upload.

Ponadto Zarząd załącza informacje finansowe ze sprawozdania finansowego przekazanego raportem bieżącym nr 1/2024 w formacie pliku PDF.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Sprawozdanie-Onico.pdf