Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
SSF_Onico_IV_2023_14_02_2024_v2-compress.pdf