Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, zwołane na dzień 25 marca 2024 r., które po przerwie podjęło obrady w dniu 16 kwietnia 2024 roku podjęło jedynie uchwałę w sprawie zarządzenia dalszej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Emitenta przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
240416_ONICO_NWZ_kolejna_przerwa.pdf