Zarząd Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej prognozy projektowanych w okresie 2024-2029 zysków i strat, które Emitent zamierza złożyć do Krajowego Rejestru Zadłużonych jako element planu restrukturyzacyjnego, w związku z zamiarem przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu („PZU”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. dotyczącym dokonania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wyznaczonego na dzień 5 kwietnia 2024 roku (stosownie do art. 226a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978).

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zalacznik_prognoza_5y.pdf