Sławomir Szczotka


Prezez Zarządu

Piotr Kocman


Wiceprezes Zarządu

Jan Miller


Członek Zarządu

Rada Nadzorcza


  1. Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący Rady
  2. Mariusz Kumorek - Wiceprzewodniczący Rady
  3. Rafał Roszkowski - Członek Rady
  4. Jarosław Karasiński - Członek Rady
  5. Robert Kuc - Członek Rady