Oświadczenie

Oświadczenie.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Onico S.A.

Zarząd spółki podjął intensywne działania zmierzające do odbudowania potencjału grupy kapitałowej na bazie podstawowych i najistotniejszych aktywów tj. terminali gazowych – kolejowego w Plancie i morskiego w Gdyni.

W grupie obecnie działalność operacyjną prowadzą dwa zasadnicze i kluczowe podmioty: Onico S.A. w restrukturyzacji oraz Alpetrol Sp. z o.o.

Spółka posiada koncesje na obrót paliwami ciekłymi oraz magazynowanie. Cele jakie wyznaczyła sobie na najbliższy okres to uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych – WPC oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).

Po rozpoczęciu w 2020 r. działalności operacyjnej – przeładunki gazu w terminalu morskim i kolejowym spółka zwiększa wolumen sprzedaży gazu propan, butan oraz „mix” (mieszaniny propan-butan). Dbamy o naszych klientów oraz przekonujemy naszym profesjonalizmem nowych.

Dbamy o jakość naszych usług dlatego sprzedajemy gaz LPG tylko najlepszej jakości.
Mamy ambitne ale realne cele. Nasz zespół wie jak walczyć na rynku zarówno jakością jak i profesjonalizmem.

Mamy wiele nowych i ciekawych pomysłów biznesowych.